_[...]
 

AZP Consultants Kft.
 The  provider  of  business  continuity  for  YOU  !

Brave new world
and such
technologies in it !

 

contact ]


registration ]

 

 

*LANGUAGES*

******************
english
english
german
french
hungarian

 

 

***CONTENT***
******************
the company...
preconception

 

distribution:
 
hardware
  software
  loyalty
    vendor
    partner

 

support:
 requirement

 alert service

 support

 own stability

 

development:
 
dirX-SM

  demand
 
dirX-DS

 

consulting:
 
data security
  position

  mission

 

summary:
 
unique TCO,

  safety,
  reliability.


 

 

*****LINKS*****

******************

DISC Inc.

 

 

Az 1993-ban, a vagyoni értékű jogok hasznosításával foglalkozó ATLANTIC IT nemzetközi üzleti vállalkozás által, Magyarországon alapított, 2004-től belföldi természetes személyek tulajdonában lévő AZP Consultants Kft., magas szintű üzletmenet folytonosságot és különösen nagy mennyiségű adat hosszú idejű fokozott biztonságú tárolását lehetővé tevő, számítástechnikai rendszermegoldások támogatására jött létre.

Minden pillanat, egy soha vissza nem térő lehetőség maradandó alkotására, ha ehhez eszközt adunk, az értelmes, de véges élet tisztelete követeli meg tőlünk, hogy azt ajánljuk, amit legjobb tudásunk szerint magunk is választanánk!

distributed hardware and software products:

Az AZP Consultants kezdetektől legfontosabb szállítója, a közvetlen elérésű optikai (CD, DVD, MO, PDD, BD, BDXL) adattároló könyvtárak leginnovatívabb fejlesztőjeként ismert, Magyarországon és az egész világon abszolút piacvezetőnek számító, Németországban NSM Jukebox GmbH. néven alapított, ma hollandiai központtal működő DISC Archiving Systems.

Az optikai tárolóeszközök legkülönbözőbb igényeknek megfelelő támogatása érdekében az elmúlt húsz év során, az AZP Consultants szinte valamennyi jukebox manager software fejlesztővel, mint az Astarte, Celerity, Incat, iXOS/OpenText, K-Par, KOM, Legato, Luminex, MacPeak, Microtest, Optisys, Ornetix, OTG, PoINT, Q-Star, SmartStorage, StorageQuest kapcsolatba lépett és számos gyártó termékeinek értékesítését felvállalta.

Az AZP Consultants értékesítési partnerei a nagy megbízhatóságú tárolóeszközöket igénylő, pénzintézeti, államigazgatási és egészségügyi terület számára versenyképes rendszerintegrálók. A partnerek támogatása magában foglalja a közösen végzett értékesítést előkészítő tevékenységet, a rendszerintegrálásban történő közreműködést, a rendszerek támogatásához szolgáltatások nyújtását, valamint képzését, teszt berendezések, demonstrációs lehetőségek és marketing anyagok biztosítását.

NSM BD series jukebox products

Az AZP Consultants elsődleges kötelességeként minden tőle telhetőt megtesz, hogy a számára kizárólagos forgalmazási jogot biztosító gyártók termékei a lehető legnagyobb piaci részesedést érhessék el. E cél érdekében folyamatosan arra törekszik, hogy az értékesítésbe bevonható partnerek legszélesebb köre számára elfogadható szállító legyen, részben az általa nyújtott támogatás színvonalának minden konkurensénél magasabb szinten tartásával, részben azon a módon, hogy a forgalmazott termékek körét nem bővíti, elkerülve érdekellentétek kialakulását.

service and support:  

Az AZP Consultants ügyfeleinek, az üzletmenetük biztonsága szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró, különösen nagy kapacitású és az akár több tíz évet meghaladó archiválási időn át is nagy adatbiztonságot nyújtó, tárolóeszközökkel szemben támasztott igényei, a szokásos gyorsan avuló és könnyen pótolható számítástechnikai berendezésekkel szemben megkívántaktól, jelentősen eltérnek.

Az adatbiztonság veszélyeztetése nélkül modulárisan bővíthető és a tárolási technológia váltások követésével a növekvő kapacitás igényekkel lépest tartani képes, így akár évtizedeken keresztül üzemben tartható tárolóeszközök támogatását végző szervezet, szolgáltatásképességét is hasonlóan hosszú távon biztosítani szükséges.

A hosszú távú üzemképesség fenntartását szolgáló, rendszeresen képzett munkatársakkal végzett karbantartási szolgáltatás mellett, elengedhetetlen a folyamatos ügyeleti rendszerben (7/24) nyújtott, rövid reakció idejű, cserekészülék biztosítását is magában foglaló, készenléti javítási szolgáltatás, mely esetleges meghibásodás vagy akár katasztrófa esetén is képes az üzemszerű működés visszaállítására.

Az AZP Consultants tevékenységét a piac szokásos szereplőinél megszokottól jelentősen eltérően, saját stabilitásának minden más szempont elé helyezésével alakította ki, hogy képes legyen akár húsz évet meghaladó időtartamú szerződésekben garantálni, az általa értékesített berendezések támogatását.

NSM modular series CD/DVD jukebox products

technology and product development:  

Annak a felismerése, hogy hosszú távon is támogatható rendszerek megnyugtató módon, csak a piaci igényekhez könnyen módosítható, bővíthető, az operációs rendszer és alkalmazás környezet változását követni képes software megoldással valósíthatók meg, oda vezetett, hogy az 1997-től anyacége fejlesztéseibe bevont, így a szükséges erőforrásokkal rendelkező AZP Consultants, saját költséghatékony és rugalmas adat archiváló és optikai tároló vezérlő software megoldást fejlesztett ki dirX-SM Storage Manager néven. A saját fejlesztés lehetővé tette az általános tároló eszköz vezérlési és adat tárolás menedzselési feladatokon felül, alkalmazás specifikus funkciók ill. speciális interface-ek implementálását. Az egyedi megoldások hosszú sora születet ezen a módon.

Az elmúlt évek során, a nagy mennyiségű adat hosszú távú megőrzését alacsony üzemeltetési költség mellett biztosítani képes optikai archiválás számára, az egészségügyi képalkotó diagnosztikai eljárások és berendezések dinamikus fejlődésének következményeként előállt tárolási igény miatt, a független diagnosztikai központok és nagykórházak radiológiai osztályai a legfontosabb ügyfelekké váltak.

Ügyfeleink képalkotó modalitásokból, tároló és képfeldolgozó eszközökből valamint helyi és távoli képmegjelenítő és leletező munkaállomásokból álló rendszereiben, az összehangolt munkát lehetővé tevő, az évek során különböző szállítóktól beszerzett és gyakran csak előzményekhez hozzáférés igénye miatt egyidejűleg üzemben tartott eltérő PACS (Picture Archiving and Communication System) alkalmazások számára, az adattárolást és az adatokhoz hozzáférést hatékonyan megoldani PACS funkciók implementálásával, a rendszerektől függetlenül működő, de azok specifikus igényeit figyelembe vevő, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) szabványon alapuló, önálló archívum kialakításával lehetet. Olyan megoldásra volt szükség, amely kellően rugalmas ahhoz, hogy a legegyszerűbb csak off-line optikai tárolásra alkalmas asztali berendezés és különféle tárolóeszközökből álló, komplex hiba és katasztrófa tűrő, magas rendelkezésre állású, hierarchikus tároló rendszer kialakítását is lehetővé teszi. A koncepciót megvalósító dirX-DS DICOM Store termékcsalád mára számos helyen bizonyította létjogosultságát, lehetővé téve az ügyfelek számára adatvagyonuk magas szintű menedzselését és a PACS megoldások közti átállást anélkül, hogy ez többletköltséggel vagy az adatvesztés kockázatával járna.

dirX-DS Standalone

information and data security consulting:  

Nem 2001. év szeptembere változtatta meg a világot, de jelentősen hozzájárult olyan folyamatok felgyorsulásához, amelyek eredményeként ez a világ egyre kevésbé komfortos hely azok számára, akik az életüket függetlenül és szabadon akarják élni, erre törekednek üzleti tevékenységükben is, de egyúttal igénylik a biztonságot, a kiszámíthatóságot, mert hosszú távra terveznek, átlátva érdekeiket, tudatosan.
Adataink biztonsága és tágabb értelemben az információ szabadsága és biztonsága nemcsak az egyik legalapvetőbb kérdéssé vált, de ez a kérdés napról napra egyre tágabb értelemben újrafogalmazódik és ma már kultúránk jövőjének meghatározó tényezője.

A partnerek támogatásának magas szinten tartásához szükséges, megfelelő szakmai háttérrel rendelkező apparátus megléte lehetővé tette, hogy 2001. év végétől az AZP Consultants, információbiztonsági tanácsadási tevékenységet nyújtson. Amikor szakértői munkája során ügyfeleivel kapcsolatba kerül, tevékenysége a döntések, szakvéleménnyel és követelmények állításával történő támogatására, megoldások kidolgozására korlátozódik, általános célú számítástechnikai berendezéseket nem értékesít és nem végez rendszerintegrálási feladatokat, ugyanakkor készségesen elvállalja a szokványos adminisztrációs célra történő dokumentum gyártást, de képes különleges igényekhez, különleges megoldások kidolgozására...

summary:  
 

Az AZP Consultants által forgalmazott termékek, a hozzájuk nyújtott magas szintű szolgáltatással, lehetővé teszik kiemelkedően hosszú, akár több évtized üzemidejű adatarchívumok kialakítását és évtizedeken túli, akár évszázadokra kiterjedő adattárolást. Az optikai adattároló rendszerek, a berendezések ismétlődő cseréjének és az adatok kényszerű migrációjának elmaradása miatt, a szokásos gyorsan avuló eszközökhöz képest, lényegesen alacsonyabb költséggel üzemben tarthatók, egyúttal az adatok hosszú távú megőrzését a legmagasabb szinten képesek garantálni.

Az információ érték, adatot tárolni és kezelni felelőség, az ezzel járó kockázat csökkentése alapvető érdek, azt hatékonnyá tenni komplex és specifikus tudást igénylő feladat
- a tevékenység, amely mellett az AZP Consultants elkötelezte magát.

  Hungarian Association of IT Companies NSM-DISTRIBUTOR OF THE YEAR ISO Certificate UNITED NATIONS VendorNATO SupplierRDFDandelion FoundationDark Wallet
 

- Az oldal átlag feletti szövegértési képesség meglétét tételezi fel. Átlagos mentális képességű személyek számára az itt ismertetettek helyes értelmezése nehézséget jelenthet! -

updated on: 2013.10.23 / version: 5.05
copyright 2003-2013 AZP Consultants Kft.
All Rights Reserved

Nézze el nekünk, hogy nem nyújtunk Önnek egy különleges esztétikai élményt, amiért reméljük kárpótolja, hogy e lap nem igényli sütik és kiegészítők engedélyezését, vagy scriptek futtatását.
Itt Ön dönt arról akar e velünk bármit tudatni, nem használunk semmilyen eszközt, hogy azonosítsuk, kövessük és semmilyen módon nem akadályozzuk, hogy anonim tekinthesse meg, amit magunkról nyilvánosságra hozunk.
Tiszteletben tartjuk az Ön jogát, hogy rendelkezzen magáról és minden vagyonáról, beleértve az információs tulajdonát.